ไก่ตะเภาทอง เกษตรสาสตร์ โตพร้อมเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ 100 % ราคาพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจ ชึ่งเป็นไก่พื้นเมือง เลี้ยงง่าย โตเร็ว เลี้ยงเหมือนไก่บ้านทั่วไป ทนทานต่อโรค แข็งแรง ชึ่งเป็นไก่ผสมพันธุ์ระหว่าง ไก่ตะเภาทองกับไก่สามเหลือง โดยมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ กำแพงแสน เป็นผู้คิดค้นเพื่อเกษตรกร
พ่อพันธุ์ น้ำหนัก 2.8-3Kg ตัวล่ะ 500 บาท
แม่พันธุ์ น้ำหนัก 1.8-2Kg ตัวล่ะ 500 บาท
พ่อพันธุ์ ตะเภาทอง สีขาว น้ำหนัก 2.8-3Kg
ตัวล่ะ 1,500 บาท
แม่พันธุ์ ตะเภาทอง สีขาว น้ำหนัก 1.8-2 Kg ตัวล่ะ 1,000 บาท
ท่านใดสนใจ ติดต่อได้ที่ บ้านสระเศรษฐี ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เบอร์โทร 0622172177 วุธ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ
ไก่ตะเภาทอง เกษตรสาสตร์ โตพร้อมเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ 100 % ราคาพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจ ชึ่งเป็นไก่พื้นเมือง เลี้ยงง่าย โตเร็ว เลี้ยงเหมือนไก่บ้านทั่วไป ทนทานต่อโรค แข็งแรง ชึ่งเป็นไก่ผสมพันธุ์ระหว่าง ไก่ตะเภาทองกับไก่สามเหลือง โดยมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ กำแพงแสน เป็นผู้คิดค้นเพื่อเกษตรกร พ่อพันธุ์ น้ำหนัก 2.8-3Kg ตัวล่ะ 500 บาท แม่พันธุ์ น้ำหนัก 1.8-2Kg ตัวล่ะ 500 บาท พ่อพันธุ์ ตะเภาทอง สีขาว น้ำหนัก 2.8-3Kg ตัวล่ะ 1,500 บาท แม่พันธุ์ ตะเภาทอง สีขาว น้ำหนัก 1.8-2 Kg ตัวล่ะ 1,000 บาท ท่านใดสนใจ ติดต่อได้ที่ บ้านสระเศรษฐี ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เบอร์โทร 0622172177 วุธ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ
0 ความคิดเห็น 0 Shares